Исполнитель:

Rondò Veneziano

(5:27)

Rond Veneziano –Serenata (Part II)

(3:44)

Rond Veneziano –Capriccio veneziano

(4:51)

Rond Veneziano –Jupiter (Part I)

(3:23)

Rond Veneziano –La Scala D Oro

(3:27)

Rond Veneziano –Rond Veneziano