Исполнитель:

Polyanytsi

(3:13)

Polyanytsi –Polka-International

(4:55)

Polyanytsi –"ПОЛЯНИЦІ"

(4:46)

Polyanytsi (Поляниці) –Polyanytsi (Поляниці)

(2:00)

Polyanytsi (Поляниці) –Pohid (Похід)