Исполнитель:

Deepak Chhaliya

(5:34)

Deepak Chhaliya –Sun Le Pakistan Re

(4:37)

Deepak Chhaliya –Bola Logwa Ba Ki Taita Tohra Paint Me

(5:26)

Deepak Chhaliya –Sina Me Tu Chhuri Ghop Ke

(3:41)

Deepak Chhaliya –Kala Mai Ke Jap

(6:13)

Deepak Chhaliya –Kiriya Khailu Rahlu

(5:04)

Deepak Chhaliya –Dekha Abatari Sher Par

(5:04)

Deepak Chhaliya –Navratar Me Mai Hota Pujai

(4:19)

Deepak Chhaliya –Mansa Ke Kalsa Dhaili

(5:04)

Deepak Chhaliya –Ham Hath Jori Pra Tani Paiya